Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư


Câu 1. Căn cứ vào bảng 3.1Bảng 3.1. MẬT ĐỘ DÂN SỐ TRUNG BÌNH CỦA CẢ NƯỚC VÀ CÁC VÙNG NUỚC TA, NĂM 2011(Đơn vị: người/km2)VùngMật độ dân sốToàn quốc265Trung du và miền núi Bắc Bộ139Đồng bằng sông Hồng1258Bắc Trung Bộ...
Câu 2. Dựa vào bảng 3.2:Bảng 3.2. SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 (Đơn vị: nghìn người)VùngTổng số dânSố dân thành thịToàn quốc86932,526515,9Trung du và miền núi Bắc Bộ12331,92422,3Đồng bằng sông Hồng18648,45422,2Bắc...
Câu 3. Khoanh tròn chữ cái trước ý đúngẳĐặc điểm chung về quần cư thành thị nước ta làA. đều có nhiều chức năng.B. trình độ đô thị hoá cao.C. trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học...
Câu 4. Qua dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hãy viết đoạn văn ngắn gọn giới thiệu về Thủ đô Hà Nội hiện nay.Trả lời: Để làm bài tập này, các em có thể tham khảo các...