Bài 3. Sắp xếp và trang trí nhà bếp


Hãy kể những công việc thường làm trong nhà bếp?Hướng dẫn trả lờiCất giữ thực phẩm.Cất giữ dụng cụ làm bếp.Chuẩn bị sơ chế thực phẩm.Nấu nướng, thực hiện món ăn.Bày dọn thức ăn và bàn ăn.
Có mấy khu vực hoạt động trong nhà bếp? Cho biết cách sắp xếp thích hợp? Hướng dẫn trả lờiCó 5 khu vực: Cất, giữ thực phẩm; sửa soạn thực phẩm; thái, rửa thực phẩm; nấu nướng; bày, dọn thức ăn.Sắp...