Bài 3 trang 149 SGK Hóa học 9


  Đề bàiHãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:Lời giải chi tiết

  Đề bài

  Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:

  Bài 3 trang 149 SGK Hóa học 9

  Lời giải chi tiết

  Bài 3 trang 149 SGK Hóa học 9