Bài 30. Lưu huỳnh


Đề bàiLưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng:                     S + 2H2SO4 ->  3SO2 + 2H2OTrong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử: số lưu huỳnh bị oxi hóa làA. 1: 2.B. 1: 3.C. 3: 1.D....
Đề bàiĐơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?A. Cl2, O3, S.B. S, Cl2, Br2.C. Na, F2, S.D. Br2, O2, Ca.Phương pháp giải - Xem chi tiếtChất vừa có tính khử vừa có tính...
Đề bàiCó thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về khối lượng riêng,  về nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà (\(S_{\beta }\)) dài ngày ở nhiệt độ phòng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa...
Đề bàiĐun nóng một hỗn hợp gồm có 0,650 g bột kẽm và 0,224 g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản ứng, người ta thu được chất nào trong ống nghiệm? Khối...
Đề bài1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn...