Bài 32. Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit


Đề bàiLưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau:     SO2 + Br2 + 2H2O   ->   2HBr  +   H2SO4                 (1)               SO2 + 2H2O   ->  3S + 2H2O               ...
Đề bàiHãy ghép cặp chất và tính chất sao cho phù hợp:Các chất                                              Tính chất của chấtA. S                                             ...
Đề bàiCho phản ứng hóa học:H2S + 4Cl2 + 4H2O   ->    H2SO4   + 8HClCâu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng?A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.B. H2S là chất khử, H2O là chất...
Đề bàiHãy cho biết tính chất hóa học đặc trưng củaa) Hiđro sunfua.b) lưu huỳnh đioxit.Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.Lời giải chi tiếta) Tính chất hóa học của hiđro sunfua:- Hiđro sunfua tan trong nước...
Đề bàiDẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím nhận thấy dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng hóa học sau: SO2 +  KMnO4 +  H2O  ->  K2SO4   +  MnSO4  +  H2SO4a) Hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng...
Đề bàia) Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huỳnh thành lưu huỳnh đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh?b) Khí lưu huỳnh đioxit là khí chủ yếu gây mưa axit. Mưa axit...
Đề bàiHãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit.Lời giải chi tiếtSO2 và SO3 là các oxit axit vì:- SO2 và SO3 tan trong nước tạo...
Đề bàiCho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư) thu được 23,9 gam kết tủa màu...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu được 1,08 g H2O và 1,344 l SO2 (đktc).a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A.b) Dẫn toàn bộ lượng hợp chất A nói trên qua...
Đề bàiHấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M.a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra.b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.Lời giải chi tiết\(n_{SO_{2}}=\frac{12,8}{64}=0,2\) (mol), \(n_{NaOH}=\frac{1.250}{1000}=0,25\) (mol).a) Phương...