Bài 33. Axit sunfuric – Muối sunfat


Đề bàiMột hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O và 1,12% H.Hợp chất này có công thức hóa học làA. H2SO3.B. H2SO4.C. H2S2O7­.D. H2S2O8.Chọn đáp án đúng.Phương pháp giải - Xem chi tiết\(H:S:O = \frac{{\%...
Đề bàiSố oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7 làA. +2.               B. +4.                 C. +6.          ...
Đề bàiCó 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy...
Đề bàia) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô những khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Có những khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy dẫn ra một thí dụ. Vì sao?b) Axit sunfuric...
Đề bàia) Trong các trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học chung của một axit? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra phương trình hóa học của phản ứng để minh họa.b) Trong trường hợp...
Đề bàiCó 100 ml dung dịch H2SO4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/cm3. Người ta muốn pha chế loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 20%.a) Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng.b) Khi pha loãng phải tiến...