Bài 33. Luyện tập


1. Viết (theo mẫu):2. Tính:14 ⨯ 519 ⨯ 725 ⨯ 633 ⨯ 758 ⨯ 43. Trong vườn có 16 cây cam, số quýt gấp 4 lần số cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây quýt?4.a. Đo rồi viết...