Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học


I- Tốc độ phản ứng hóa học1. Khái niệm về tốc độ phản ứngĐể so sánh mức độ xảy ra nhanh hay chậm của các phản ứng hóa học, người ta dùng đại lượng tốc độ phản ứng hóa học,...
Đề bàiÝ nào trong các ý sau đây là đúng?A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ vận dụng được một trong các yếu tố ảnh hưởng đến tóc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng.B. Bất cứ...
Đề bàiTìm một số thí dụ cho mỗi loại phản ứng nhanh và chậm mà em quan sát được trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm.Lời giải chi tiếtMột số thí dụ về loại phản ứng:- Phản ứng nhanh:...
Đề bàiNồng độ, áp suất, nhiệt độ, kích thước hạt, chất xúc tác ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng?Lời giải chi tiếtẢnh hưởng của một số yếu tố đến tốc độ phản ứng:- Nồng độ tăng...
Đề bàiHãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau:a) Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang).b)...
Đề bàiCho 6 g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch H2SO4 4M (dư) ở nhiệt độ thường.Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ phản ứng...