Bài 38. Cân bằng hóa học


II. Cân bằng hóa học1. Phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa họca) Phản ứng một chiềuPhản ứng chỉ ra theo một chiều từ trái sang phải được gọi là phản ứng một chiều. Chất...
Đề bàiÝ nào sau đây là đúng:A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học.B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại.C. Chỉ có những...
Đề bàiHệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:2SO2 (k) + O2(k)  \(\rightleftharpoons\)  2SO3 (k)  ∆H < 0Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?A. Biến đổi nhiệt độ.B. Biến đổi áp suất.C....
Đề bàiCân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào SGK trang 157 để trả lời.Lời giải chi tiết- Cân bằng hóa học là trạng...
Đề bàiThế nào là sự chuyển dịch cân bằng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hóa học? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến cân bằng hóa học không? Vì sao?Lời giải chi tiết- Sự chuyển dịch...
Đề bàiPhát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa:               C(r) + CO2(k)  \(\rightleftharpoons\)   2CO(k)              ∆H > 0Phương pháp giải - Xem chi tiếtHS cần nắm được nguyên lí chuyển...
Đề bàiXét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:C(r) + H2O(k)  \( \rightleftarrows \)  CO(k) + H2(k);            ∆H > 0.     (1)CO(k) + H2O(k)  \( \rightleftarrows \)  CO2(k) + H2(k);        ∆H < 0.     (2)Các cân bằng trên chuyển dịch như...
Đề bàiClo phản ứng với nước theo phương trình hóa học sau:       Cl2 + H2O      HClO +HClDưới tác dụng của ánh sáng, HClO bị phân hủy theo phản ứng:       2HClO → 2HCl + O2 ↑Giải thích tại sao nước clo (dung dịch...
Đề bàiCho biết phản ứng sau: 4CuO(r)  2Cu2O(r) + O2(k)     (∆H > 0)       Có thể dùng những biện pháp gì để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành Cu2O?Lời giải chi tiếtĐể tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành Cu2O tức là làm cân...