Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rôma


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.1. Tại sao với lưỡi cuốc, lưỡi cày bằng đồng, cư dân phương Tây cổ đại không thể phát triển nền sản xuất nông nghiệp của mình như ở...
BÀI TẬP 2. Điều kiện tự nhiên và nền sản xuất ban đầu ở các quốc gia cổ đại phương Tây có điểm gì nổi bật?Trả lời: - Hy Lạp, Rô- ma nằm ở ven biển Địa Trung Hải, nhiều đảo,...
BÀI TẬP 3. Thể chế chính trị ở Hi Lạp và Rôma cổ đại có đặc điểm gì? Điều kiện nào quyết định thể chế như vậy?Trả lời: - Đặc điểm của thể chế chính trị ở Hi Lạp, Rôma là...
BÀI TẬP 4. Nêu và phân tích vị trí, vai trò của từng tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Tây. Tại sao nói chế độ xã hội cổ đại ở phương Tây là chế độ chiếm hữu nô...
BÀI TẬP 5. Thị quốc là gì? Hãy cho biết nguyên nhân hình thành và hoạt động của thị quốc.Trả lời: - Thị quốc là: Quốc gia lấy thành thị làm trung tâm và vùng phụ cận        để hình thành...
BÀI TẬP 6. Tại sao nói: Đến thời cổ đại Hi Lạp, Rôma, các hiểu biết khoa học mới thực sự trở thành khoa học?Trả lời: ChọnVì trước thời văn minh Hy lạp - Roma (văn minh hy-la), các nền...