Bài 4. Thực Hành : Bảo dưỡng và sửa chữa máy may


I. CHUẨN BỊ Máy may Kéo cắt vải Thước gỗ,phấn may,bút chì...Dầu máy,giẻ lau II. QUY TRÌNH THỰC HÀNH1, Chuẩn bị máy may Bỏ vải che phủ máyVệ sinh bàn máy Kiểm tra máyNgồi vao vị trí máy đúng tư thếNâng chân vịt lên để không chạm...