Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến


1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung QuốcỞ phía bắc Trung Quốc có một vùng đồng bằng hết sức rộng lớn, phì nhiêu. Đó là vùng đồng bằng Hoa Bắc do phù sa sông Hoàng Hà tạo...
2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - HánThời Tần, chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành, Tần Thuỷ Hoàng đã thi hành một loạt chính sách như chia đất nước thành các quận, huyện và...
3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời ĐườngThời Đường, bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện. Các hoàng đế nhà Đường cử người thân tín đi cai quản các địa phương, đồng thời mở nhiều...
4. Trung Quốc thời Tống - NguyênSau thời Đường, Trung Quốc lại lâm vào tình trạng chia cắt trong hơn nửa thế kỉ. Dưới thời Tống, Trung Quốc lại được thống nhất nhưng không còn phát triển mạnh mẽ như...
5. Trung Quốc trong thời Minh - ThanhNhà Nguyên tồn tại đến năm 1368 thì bị lật đổ. Chu Nguyên Chương, một thủ lĩnh của phong trào nông dân, đã lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Minh. Nhưng rồi,...
6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiếnTrong suốt hàng nghìn năm lịch sử, văn hoá Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rực rỡ và có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước...
Đề bàiGiai cấp địa chủ và nông dân tá điền được hình thành như thế nào ở Trung Quốc?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 10 để trả lời.Lời giải chi tiết- Thời Xuân...
Đề bàiNêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần - Hán và tác động của các chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiEm hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 12 để trả lời.Lời giải chi tiết* Chính sách đối nội:- Củng cố...
Đề bàiXã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 10 để trả lời.Lời giải chi tiết* Về chính trị:- Từ thời cổ...
Đề bàiSự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào? Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 12 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết* Kinh tế:...
Đề bàiSự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh - Thanh được biểu hiện như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 13 để suy luận trả lời.Lời...
Đề bàiChính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 12, 13 để so...
Đề bàiNhững mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh - Thanh đã được nảy sinh như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 13 để suy luận trả lời.Lời...
Đề bàiEm hãy nêu những thành tựu lớn về văn hóa, khoa học - kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 13, 14 để trả...