Bài 42. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên


- Tài nguyên thiên nhiên là các thành phần của tự nhiên (các vật thể và các lực tự nhiên) mà ở trình độ nhất định của sự phát triển lực lượng sản xuất chúng được sử dụng hoặc có...
- Môi trường địa lí có ba chức năng chính:+ Là không gian sống của con người.+ Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.+ Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra.- Mặc dù...
- Môi trường được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Con người sống trên Trái Đất, nên môi trường của loài người chính là không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và...
Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.Hướng dẫn giải:- Trong thời kì xa xưa, những tài nguyên thiên...
 Em hãy chứng minh rằng sự tiến hộ của khoa học công nghệ có thể giúp con người giải quyết tình trạng bị đe dọa khan hiếm tài nguyên khoáng sản.Hướng dẫn giải:- Con người đã sản xuất được các...
Em hãy chỉ ra những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khai thác không hợp lí.Hướng dẫn giảiNhững dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên...
Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?Hướng dẫn giải:- Môi trường tự nhiên xuất hiện trên bề mặt Trái Đất không phụ thuộc vào con người’. Con người tác động vào tự nhiên,...
Em hãy lấy ví dụ chứng minh rằng quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm?Hướng dẫn giải:- Lịch sử đã chứng minh quan điểm đó là sai lầm và vạch ra ràng: sự phát triển của...
Môi trường địa lí có những chức năng chủ yếu nào? Tại sao chúng ta có biện pháp bảo vệ môi trường?Hướng dẫn giải:-Chức năng chủ yếu của môi trường địa lí + Là không gian sống của con người.+...