Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li


Đo áp suất tĩnh, áp suất đọng của một dòng chảy như thế nào?GiảiĐặt ống thủy tinh hình trụ sao cho miệng ống song song với dòng chảy thì áp suất tĩnh \({p_{tp}} = \rho g{h_1}\)Đặt ống thủy tinh trụ có...
Một cánh máy bay có diện tích là 25m2. Biết vận tốc dòng không khí ở phía dưới cánh là 50m/s còn ở phía trên cánh là 65m/s, hãy xác định trọng lượng của máy bay.Giả sử máy bay bay...
Một người thổi không khí với tốc độ 15m/s ngang qua miệng một nhánh ống cữ U chứa nước. Hỏi độ chênh lệch mực nước giữa hai nhánh là bao nhiêu?Giải \(\eqalign{ & \rho = {10^3}(kg/{m^3});{\rho _{KK}} = 1,21(kg/{m^3})\cr & {p_A}...