Bài 5. Thực Hành : Xây dựng thực đơn


I.Thực đơn dùng cho các bữa ăn thường ngày của gia đình1. Số lượng món: Từ 3 đến 5 món2. Giá trị dinh dưỡng: Đủ các nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể trong một ngày3. Đặc điểm các...