Bài 5. Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự …


I. Khái quát về vũ trụ. Hệ Mặt Trời. Trái Đất trong hệ Mặt Trời1. Vũ Trụ Vũ Trụ là khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà. Mỗi thiên hà là một tập hợp của rất nhiều thiên thể...
II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất1. Sự luân phiên ngày, đêmHình khối cầu của Trái Đất luôn được Mặt Trời chiếu sáng một nửa, còn một nửa không được chiếu sáng, vì thế đã sinh...
Đề bàiQuan sát hình 5.2. nhận xét hình dạng quỹ đạo và hướng chuyển động của các hành tinh.-Lời giải chi tiết- Hình dạng quỹ đạo: quỹ đạo có dạng elip.- Hướng chuyển động của các hành tinh:từ Tây sang...
Đề bàiVũ Trụ là gì? Hệ Mặt Trời là gì? Em có hiểu biết gì về Trái Đất trong Hệ Mặt Trời?Lời giải chi tiết- Vũ trụ là khoảng không vô tận chứa các thiên hà. Mỗi thiên hà là...
Đề bàiHãy trình bày các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?Lời giải chi tiếtCác hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất:* Sự luân phiên ngày và đêm:- Trái Đất hình cầu...
Đề bàiCăn cứ vào bản đồ các múi giờ, hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết rằng ở thời điểm đó, giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31- 12?Lời giải chi tiếtViệt Nam nằm ở múi giờ...