Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn


Hãy nêu thêm ví dụ về hiện tượng mao dẫn ví dụ về hiện tượng mao dẫn thường gặp trong đời sống và kỹ thuật.Giải- Hiện tượng nước dâng lên bên trong mút xốp- Nước dâng lên bên trong thân...
 Hãy chọn câu đúngA.nhúng nó vào nước ( \({\rho _1} = 1000kg/{m^3};{\sigma _1} = 0,072N/m\) )B.nhúng nó vào xăng ( \({\rho _2} = 700kg/{m^3};{\sigma _2} = 0,029N/m\) )C.nhúng nó vào rượu  ( \({\rho _3} = 790kg/{m^3};{\sigma _3} = 0,022N/m\) )D....
Tìm hệ số căng bề mặt của nước nếu ống mao dẫn có đường kính là 1,0 mm và mực nước trong ống dâng cao 32,6 mmGiảid= 1,0 (mm) = \({10^{ - 3}}\) m; h=32,6 mm = 32,6.\({10^{ - 3}}\) (m)...
Trong một ống mao dẫn có đường kính hết sức nhỏ, nước có thể dâng cao lên 80mm, vậy với ống này thì rượu có thể dâng cao bao nhiêu? Các dữ kiện lấy ở bài tập 1.Giải\({h_1}\)= 80 mm...
Một phong vũ biểu thủy ngân có đường kính trong là 2mm và mực nước thủy ngân trong ống dâng cao 760 mm. Hỏi áp suất thực của khí quyển là bao nhiêu nếu tính đến hiện tượng thủy ngân...
Tại sao kim dính mỡ có thể nổi lên mặt nước?GiảiKhi kim dính mỡ nằm nổi được trên mặt nước vì nước không dính ướt mỡ, mặt nước chỗ kim nằm cong lõm nên lực căng lên bề mặt hướng...
Hãy cho biết sự khác nhau của dạng mặt ngoài chất lỏng của hai trường  hợp nêu ra ở hình 54.4 SGKGiảia, Khi hai tấm kính đặt song song thì nước dâng cao đều đặn trong khe, mặt ngoài là...