Bài 55.1 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9


  55.1 Chọn câu đúng.A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ.B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng.C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen.D. Chiếc bút màu xanh để ở trong phòng tối cũng vẫn thấy màu...

  55.1 Chọn câu đúng.

  A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ.

  B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng.

  C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen.

  D. Chiếc bút màu xanh để ở trong phòng tối cũng vẫn thấy màu xanh.

  Trả lời:

  Chọn C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen.