Bài 55.10 trang 114 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9


  Hãy ghép mỗi phần  a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.a. Các vật không phát sáng thì không phải là các b. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật thì rất khác nhau nên c. Vật màu...

  Hãy ghép mỗi phần  a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

  a. Các vật không phát sáng thì không phải là các
   
  b. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật thì rất khác nhau nên
   
  c. Vật màu đỏ thì tán xạ tốt ánh sáng màu đỏ, nhưng tán xạ kém
   
  d. Vật màu đen không
   
  1. ánh sáng có màu khác
   
  2. tán xạ bất kì một ánh sáng màu nào.
   
  3. dưới ánh sáng trắng, mỗi vật có một màu nhất định.
   
  4. nguồn sáng. Ta nhìn được chúng vì chúng tán xạ ánh sáng từ các nơi chiếu đến.

  Trả lời:

  a – 4; b – 3; c – 1; d – 2