Bài 55.2 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9


  Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.a. Những loại gấm óng ánh hai màu có đặc tính là b. Ban đêm, nhìn các vật đều thấy đen vì c. Có thể thay đổi màu sắc...

  Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

  a. Những loại gấm óng ánh hai màu có đặc tính là
   
  b. Ban đêm, nhìn các vật đều thấy đen vì
   
  c. Có thể thay đổi màu sắc quần áo diễn viên trên sân khấu bằng cách
   
  d. Người lên ngựa, kẻ chia bào. Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
  (truyện kiều- Nguyễn Du)
   
  Màu của rừng cây phong về mùa thu thường là
   
  1. màu vàng úa.
   
  2. thay đổi màu của ánh sáng chiếu lên sân khấu.
   
  3. theo góc độ này thì phản xạ tốt ánh sáng màu này, theo góc độ khác thì phản xạ tốt ánh sáng màu khác.
   
  4. không có ánh sáng chiếu đến các vật.

  Trả lời:

  a – 3, b – 4, c – 2, d – 1