Bài 56: Sự hòa hơi và sự ngưng tụ


Tốc độ bay của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào?GiảiTốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất, diện tích mặt thoáng, gió thổi trên mặt phẳng thoáng, bản chất của chất lỏng…
Giải thích tại sao không thể hóa lỏng các chất oxi, nitơ, hiđrô, bằng cách nén chúng ở nhiệt độ phòng.GiảiKhông thể hóa lỏng các chất oxi, nitơ, hiđrô, bằng cách nén chúng ở nhiệt độ phòng vì nhiệt độ...
Giải thích tại sao người ta thường thấy sương đọng trên ngọn cỏ, lá cây vào buổi sáng sớm trời lạnh.GiảiHay thấy sương vào buổi sáng sớm trời lạnh vì vào ban đêm nhiệt độ không khí hạ xuống thấp...
Dùng ẩm kế khô- ướt để đo đọ ẩm tỉ đối của không khí. Nhiệt kế khô chỉ \(24^\circ C\), hiệu nhiệt độ giữa hai nhiệt kế là \(4^\circ C\). Độ ẩm tỉ đối không khí là bao nhiêu?A. 77%                                                                  B.70%C....
Không gian trong xilanh ở bên dưới pit-tông có thể tích \({V_0} = 5,0l\) chứa hơi nước bão hòa ở nhiệt độ \(t = 100^\circ C\). Nén hơi đẳng nhiệt đến thể tích \(V = 1,6l\). Tìm khối lượng nước...
Để xác định nhiệt hóa hơi của nước, người ta làm thí nghiệm sau. Đưa 10g hơi nước ở nhiệt độ \(100^\circ C\) vào một nhiệt lượng kế chứa 290 g nước ở \(20^\circ C\). Nhiệt độ cuối của hệ là \(40^\circ...
Nhiệt độ của không khí là \(30^\circ C\).Độ ẩm tuyệt đối là 64%. Hãy xác định độ ẩm và điểm sươngGhi chú: tính các độ ẩm theo áp suất riêng phần.GiảiTheo bảng 1 ( trang 273 SGK), áp suất riêng...