Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học


Hãy kể thêm các trường hợp làm biến đổi nội năng bằng thực hiện côngGiải:Ví dụ về làm biến đổi nội năng- Xoa hai bàn tay vào nhau đang nóng lên \( \Leftrightarrow \) nội năng tay đã biến đổi.-...
Một người có khối lượng 60kg nhảy từ câu nhảy ở độ cao 5m xuống một bể bơi. Tính độ biến thiện nội năng của nước trong bể bơi. Bỏ qua các hao phí năng lượng thoát ra ngoài khối...
Một cốc nhôm khối lươngj 100 g chứa 300 g nước ở nhiệt độ 20\(^0\)C. người ta thả ngập vào cốc nước một thìa đồng khối lượng 75 g vừa rút ra khỏi nước sôi ở 100\(^0\) C. Xác định...
Người ta cọ xát một miếng sắt dẹt khối lượng 100g trên một tấm gỗ. Sau một lát thì thấy miếng sắt nóng lên thêm \({12^0}C\). Hỏi người ta đã tốn một công là bao nhiêu để thắng ma sát,...