Bài 59. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn


1. Viết vào ô trống (theo mẫu):Số lớnSố béSố lớn gấp mấy lần số bé?Số bé bằng một phần mấy số lớn?623\({1 \over 3}\) 243  328  427  2. Lớp 3A có 35 học sinh, trong đó có 7 học sinh giỏi. Hỏi lớp 3A...