Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt trời của Trái Đất


Dựa vào hình vẽ dưới đây, hãy trình bày chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong năm.ĐƯỜNG BIỂU DIỄN CHUYỂN ĐỘNG BlỂU KIẾN CỦA MẶT TRỜI TRONG NĂMGiải:- Chuyển động biểu kiến là chuyển động thấy bằng mắt, nhưng...
Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.Giải:1. b)2. c)3. d)
Ghi các ngày: Xuân phân (21-3), Hạ chí (22-6), Thu phân (23-9) và Đông chí (22-12) vào các chỗ trống (...), sao cho phù hợp với các vị trí của Trái Đất trong hình dưới đây.Giải:
Nối các ô bên trái, bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.Giải:
Vẽ mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp.Giải:
 Các câu dưới đây đúng hay sai?a)  Mùa và độ dài ngày, đêm ở hai bán cầu trái ngược nhau.O Đúng.               O Sai.b)  Ngày 22-6, ở mọi nơi trên Trái Đất đều có...