Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa họcCác nguyên tố hóa học được xếp vào bảng tuần hoàn dựa trên các nguyên tắc sau:a) Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.b)...
Đề bàiCác nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử làA. 3.                B. 5.                C. 6.         ...
Đề bàiTrong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn làA. 3 và 3.               B. 3 và 4.               C. 4 và...
Đề bàiSố nguyên tố trong chu kì 3 và 5 làA. 8 và 18.             B. 18 và 8.             C. 8 và 8.               D. 18...
Đề bàiTrong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào?A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.C. Các...
Đề bàiTìm câu sai trong các câu sau đây:A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp...
Đề bàiHãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.Lời giải chi tiếtNguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:a) Các nguyên...
Đề bàia) Nhóm nguyên tố là gì?b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột?c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A?d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột?e)...
Đề bàiHãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm.Lời giải chi tiếtSố thứ tự của các nhóm A trùng với số electron hóa...
Đề bàiHãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuan sát bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và...