Bài 7: Cấu trúc của Trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng


Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:                            CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT Vỏ Trái ĐấtLớp ManttiNhân Trái ĐấtVị trí   Độ dày   Tên các...
Hãy nêu những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng.Giải:Thuyết kiến tạo mảng: Vỏ Trái Đất trong quá trình hình thành của nó đã bị biến dạng do các đứt gãy và tách ra thành một số đơn vị...
Tô kín O trước ý trả lời đúng.3.1.  Lớp vật chất có trạng thái quánh dẻo của Trái Đất tập trung ởa)  O vỏ Trái Đất.                            ...
Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.Giải: