Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân


Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác. Được nhân dân ủng hộ nên ông đánh đâu thắng đó. Năm 968,...
Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất.GỢI ÝNgô Quyền trị vì đất nước được 6 năm thì mất. Triều đình lục đục, tranh giành nhau ngai vàng. Các thế lực cát cứ địa phương...
Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?GỢI ÝKhi còn nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh thường chơi với trẻ chăn trâu, ông hay bắt bọn trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy...
Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?GỢI ÝLớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi...