Bài 7. Thực Hành : Vá săm, thay lốp


I. CHUẨN BỊ- Hộp dụng cụ sửa chữa xe đạp - Bộ cạy lốp, bơm, chậu nước, cái đánh săm, một đoạn ống tre..II. QUY TRÌNH THỰC HÀNH1, Vá săm a, Kiểm tra - Tháo bánh xe - Tháo săm, tháo lốp...