Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.1. Đặc điểm tự nhiên nổi bật tạo nên nét tương đồng giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là:A. địa hỉnh bị chia cắt...
BÀI TẬP 2. Điều kiện tự nhiên ở Đông Nam Á có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế và lịch sử của khu vực?Trả lời:- Thuận lợi:+Vị trí địa lí: là giao điểm của...
BÀI TẬP 3. Hãy hoàn thành bảng hệ thống sau vé các giai đoạn phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ khi hình thành đến thế kỉ XIX.Niên đạiĐặc điểm nổi bậtTên các quốc gia tiêu biểuKhoảng...
BÀI TẬP 4. Hãy chứng minh: Từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Trả lời: Từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII...