Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất


Hãy điền nội dung phù hợp vào các chỗ trống (...) trong bảng sau:                               TÁC ĐỘNG CỦA NỘI Lực ĐẾN ĐỊA HÌNH BỂ MẶT TRÁI ĐẤTTên...
Điền nội dung phù hợp vào các chỗ trống (...) trong sơ đồ sau:Giải:
Tô kín O trước ý trả lời đúng.Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu làa)   O năng lượng của bức xạ mặt trời.b)   O năng lượng của động đất, núi lửa.c)   O năng lượng ở...
Phân biệt hiện tượng uốn nếp và hiện tượng đứt gãy.a)   Hiện tượng uốn nếpb)   Hiện tượng đứt gãyGiải:a) Hiện tượng uốn nếp:Các lớp đá uốn thành nếp, nhưng tính chất liên tục của chúng không bị phá vỡ. Nguyên...
Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) và đánh các mũi tên để tạo thành sơ đồ.Giải: