Bài 85. Chu vi hình vuông


1. Viết vào ô trống (theo mẫu):Cạnh hình vuôngChu vi hình vuông5cm5 ⨯ 4 = 20 (cm)16cm 8m 24dm 30mm 2. Người ta uốn một đoạn dây đồng vừa đủ thành một hình vuông cạnh 15cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.3. a....