Bài 86. Luyện tập – VBT Toán 3


1. Tính chu vi hình chữ nhật, biết:a. Chiều dài 45m, chiều rộng 25m.b. Chiều dài 5m, chiều rộng 25dm.2. Một hồ nước hình vuông cạnh 30m. Tính chu vi hồ nước đó.3. Một hình vuông có chu vi 140cm....