Bài 88. Các số có bốn chữ số


1. Viết (theo mẫu):Viết số: 3254.Đọc số: Ba nghìn hai trăm năm mươi tư.Viết: …………Đọc số:.............................2. Viết (theo mẫu):HÀNGVIẾT SỐĐỌC SỐNghìnTrămChụcĐơn vị75287528bảy nghìn năm trăm hai mươi tám8194  3675  9431  1942  3. Số?4. Viết tiếp số thích hợp vào mỗi vạch của tia số:Giải:1.Viết...