Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều


Có thực là trong chuyển động tròn đều vận tốc không đổi?Giải:Trong chuyển động tròn đều, vận tốc của chất điểm chỉ không đổi về độ lớn còn phương của vận tốc luôn thay đổi, có nghĩa là chuyển động...
Hãy chọn câu đúngTrong chuyển động tròn đềuA. có cùng bán kính thì chuyển động nào có chu kì lớn hơn sẽ có tốc độ dài lớn hơn.B. chuyển động nào có chu kì nhỏ hơn thì có tốc độ góc...
Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5 cm.Giải:Chu kì của kim giây T =1 phút =60 (s)Gia tốc của điểm đầu kim giây\(\eqalign{  & a = r{\omega ^2} = r{\left(...
Tính gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất. Biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 3,84.108m , chu kì quay là 27,32 ngàyGiải \(T = 27,32 \text{ ngày} =27,32.24.3600 (s)\)Gia tốc của Mặt Trăng\(\eqalign{ ...