Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa h…


Đề bàiNguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất? Tại sao?Lời giải chi tiếtNguyên tử của nguyên tố Flo có giá trị độ âm điện lớn nhất vì:- Flo là phi kim mạnh...
Đề bàiCho hai dãy chất sau:Li2O      BeO      B2O3     CO2       N2O5                                    CH4        NH3   ...
1. Định luật tuần hoàn các nguyên tố.Tính chất của các nguyên tử cũng như thành phần tính chất các đơn chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của...
Đề bàiTrong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tốA. tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.B. giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.C. giảm theo chiều tăng của tính phi kim.D....
Đề bàiTrong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.C. giảm theo chiều giảm của tính kim loại.D. A...
Đề bàiNhững tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn?a) Hóa trị cao nhất với oxi.                 d) Số lớp electron.b) Nguyên tử khối.                ...
Đề bàiCác nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) như sau:A. I, Br, Cl, F.                            ...
Đề bàiCác nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau:A. F, O, N, C, B, Be, Li.B. Li, B, Be, N, C, F, O.C....
Đề bàiOxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức RO2. Nguyên tố R đó làA. Magie.            B. Nitơ.               C. Cacbon.          ...
Đề bàiTheo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thìA. phi kim mạnh nhất là iot.B. kim loại mạnh nhất là liti.C. phi kim mạnh nhất là flo.D. kim loại yếu...
Đề bàiViết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiểm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhận hay nhường bao nhiêu electron? Magie thể...
Đề bàiViết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường bao nhiêu...
Đề bàiĐộ âm điện của một nguyên tử là gì? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng?Lời giải chi tiết- Độ âm...