Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất


Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:ĐẤTLựcNơi phát sinhNguyên nhân phát sinhAnh hưởng tới đỉa hìnhNội lực         Ngoại lực         Giải:LựcNơi phát sinhNguyên nhân phát sinhẢnh hưởng tới đỉa hìnhNội lựcTừ bên trong Trái ĐấtNăng lượng...
Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:Các loại phong hoáKhái niệmTác nhàn chủ yếuKết quảPhong hoá lí học   Phong hoá hoá học   Phong hoá sinh học    Giải:Các loại phong hoáKhái niệmTác nhàn chủ yếuKết quảPhong hoá...
Vì sao phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh?Giải:Phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu...
Tác nhân chủ yếu để hình thành nên dạng địa hình cacxtơ làa)   O nước.                                             c) O sinh vật.b)   O gió.                                    ...
Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phong hoá vật lí và phong hoá hoá học.Giải:Sự khác nhau cơ bản giữa phong hoá vật lí và phong hoá hoá học:Phong hóa vật lí làm đá bị vỡ vụn mà không...
Các câu dưới đây đúng hay sai?a)  Quá trình phong hoá diễn ra mạnh nhất là ờ bé mặt Trái Đất.O Đúng.                      O Sai.b)  Nhiệt độ của nước càng cao thì khả...
Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá huỷ đá.Giải: Hoạt động kinh tế của con người có tác động phá huỷ đá. Khai thác khoáng sảnSản xuất vật liệu xây dựngPhá rừng ở vùng...