Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (ti…


Đề bàiHãy kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và sóng biển mà em biết.Lời giải chi tiết- Địa hình bồi tụ:+ Do nước chảy: bãi bồi, đồng bằng phù sa sông, tam giác...
Đề bài Quá trình bóc mòn là gì? Kể tên một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành.Lời giải chi tiết- Quá trình bóc mòn: là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biển,...
Đề bàiPhân tích mối quan hệ giữa ba quá trình: phong hoá, vận chuyển và bồi tụ.Lời giải chi tiếtMối quan hệ giữa ba quá trình: phong hóa, vận chuyển và bồi tụ:- Quá trình phong hóa làm phá hủy...