Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất (tiếp theo)


Phân tích mối quan hệ giữa các quá trình: phong hoá, vận chuyển, bồi tụ.-    Quá trình phong hoá có vai trò:-    Quá trình vận chuyển có vai trò:-    Quá trình bồi tụ có vai trò:Giải:Phân tích mối quan...
Hãy phân, tích mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong việc tác động tới địa hình.-    Nếu nội lực mạnh hơn ngoại lực:     -    Nếu ngoại lực mạnh hơn nội lực:-    Nếu nội lực và ngoại lực...
Các câu dưới đây đúng hay sai?a)   Hiện tượng đá lở từ sườn núi xuống chân núi là biểu hiện của quá trình bóc mòn.O Đúng.                       O Sai.b)  Hoạt...
Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.Giải:BaitapSachgiaokhoa.com
Tô kín O trước ý trả lời đúng.2.1. Điểm giống nhau cơ bản giữa nội lực và ngoại lực làa)  O đều được sinh ra do năng lượng của bức xạ mặt trời.b)  O cùng có tác động làm thay đổi...
Hãy kể tên một số dạng địa hình xâm thực do nước chảy trên mặt tạo nên.Giải:Một số dạng địa hình xâm thực do nước chảy trên mặt tạo nên là:Bãi bồiĐồng bằng phù sa sôngTam giác châu
Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) và nối các ô để tạo thành sơ đồ.Giải: