Bài 9. Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.1.  Điểm tự nhiên nổi bật của Campuchia là:A. nằm trên một cao nguyên rộng lớn.B. nằm trọn trong đồng bằng ở hạ lưu sông Mê NamC. địa...
BÀI TẬP 2.1. Hoàn thành bảng niên biểu sau về các giai đoạn phát triển của Vương quốc CampuchiaGiai đoạnĐặc điểm chínhSự kiện tiêu biểu         Trả lời:Giai đoạnĐặc điểm chínhSự kiện tiêu biểuVI  đến  VIII Thời kì thành lập và bước đầu...
BÀI TẬP 3. Nét đặc Sắc của văn hoá Campuchia và văn hoá Lào thể hiện như thế nào?Văn hóa CampuchiaVăn hóa Lào  Trả lời:Văn hóa CampuchiaVăn hóa Lào+ Sáng tạo ra những chữ viết của riêng mình trên cơ sở...