Bài C4 trang 8 SGK Vật lí 9


  Đề bàiĐặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?Phương pháp giải - Xem chi tiếtHệ thức định luật Ôm: \(I = {U \over R}\)Lời...

  Đề bài

  Đặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài C4 trang 8 SGK Vật lí 9

  Hệ thức định luật Ôm: \(I = {U \over R}\)

  Lời giải chi tiết

  Ta có: 

  \(\left\{ \matrix{
  {I_1} = {U \over {{R_1}}} \hfill \cr
  {I_2} = {U \over {{R_2}}} = {U \over {3{R_1}}} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {I_2} = {{{I_1}} \over 3} \Rightarrow {I_1} = 3{I_2}\)

  Dòng điện chạy qua dây dẫn thứ nhất có cường độ lớn hơn và lớn hơn ba lần.