Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông…


A. LÝ THUYẾT1. Mục đích, yêu cầu- Củng cố hiểu biết ban đầu về Tin học, máy tính.- Sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá được xâu kí tự, số nguyên.- Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy...
Hãy phân biệt bộ mã ASCII và bộ Unicode.Trả lời:- Bộ mã ASCII (mã chuẩn của MT dùng để trao đổi thông tin) sử dụng 8 bit để mã hoá kí tự. Nó chỉ mã hoá được 256 kí tự...
Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó.Trả lời- Cho dãy số nguyên chẵn: 2, 4, 6, 8, 10... Đây là thông tin dạng số;-  Cho dãy kí...
Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?Trả lời:Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu: các chữ số 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,A, B, C, D, E, F trong đó...
Hãy nêu cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính.Trả lời:- Biểu diễn số nguyên bit 7bit 6bit 5hit 4bitẽ3bit 2bit 1bit 0 các bit caocác bit thấp Một byte biểu diễn được số nguyên trong phạm vi...
Phát biểu “Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân (chỉ dùng kí hiệu 0 và 1)” là đúng hay sai? Hãy giải thích.Trả lời:Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân vì tất cả các thông tin...