Bóp nát quả cam lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Với soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Bóp nát quả cam trang 100, 101, 102 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2.

* Khởi động: 

Câu hỏi trang 100 Tiếng Việt lớp 2: Nói tên một người anh hùng nhỏ tuổi mà em biết.

Trả lời: 

– Nguyễn Bá Ngọc.

– Kim Đồng.

– Lê Văn Tám

* Đọc văn bản:

Bóp nát quả cam

bop nat qua cam lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc - Bóp nát quả cam lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

bop nat qua cam lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 1 - Bóp nát quả cam lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

bop nat qua cam lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 2 - Bóp nát quả cam lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

* Trả lời câu hỏi: 

Câu 1 trang 101 Tiếng Việt lớp 2: Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?

Trả lời: 

Trần Quốc Toản gặp vua để xin đánh giặc.

Câu 2 trang 101 Tiếng Việt lớp 2: Tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua.

Trả lời: 

Đợi mãi không gặp được vua cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Câu 3 trang 101 Tiếng Việt lớp 2: Vua khen Trần Quốc Toản thế nào?

Trả lời: 

Vua khen Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

Câu 4 trang 101 Tiếng Việt lớp 2: Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức?

Trả lời: 

Vì nghĩ vua coi mình như trẻ con, không cho dự bàn việc nước.

Câu 5 trang 101 Tiếng Việt lớp 2: Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì? 

Trả lời: 

Thể hiện Trần Quốc Toản là người rất yêu nước, căm thù giặc.

>> Xem thêm:  Thư gửi bố ngoài đảo lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

* Luyện tập theo văn bản đọc: 

Câu 1 trang 102 Tiếng Việt lớp 2: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.

bop nat qua cam lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 3 - Bóp nát quả cam lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

– Từ ngữ chỉ người: Trần Quốc Toản, Vua, Sứ thần, Lính.

– Từ ngữ chỉ vật: Thuyền rồng, Quả cam, Thanh gươm

Câu 2 trang 102 Tiếng Việt lớp 2: Kết hợp ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động.

bop nat qua cam lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 4 - Bóp nát quả cam lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

bop nat qua cam lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 5 - Bóp nát quả cam lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức