Chiếc rễ đa tròn lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Với soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chiếc rễ đa tròn trang 104, 105, 106 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2.

* Khởi động: 

Câu hỏi trang 104 Tiếng Việt lớp 2: Hát một bài hát về Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng.

chiec re da tron lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc - Chiếc rễ đa tròn lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

Học sinh hát bài “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (nhạc sĩ Phong Nhã)

* Đọc văn bản:

Chiếc rễ đa tròn

chiec re da tron lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 1 - Chiếc rễ đa tròn lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thứcchiec re da tron lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 2 - Chiếc rễ đa tròn lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

chiec re da tron lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 3 - Chiếc rễ đa tròn lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

* Trả lời câu hỏi: 

Câu 1 trang 105 Tiếng Việt lớp 2: Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần vụ làm gì?

Trả lời: 

Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ lại rồi đem trồng cho nó mọc tiếp.

Câu 2 trang 105 Tiếng Việt lớp 2: Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào?

Trả lời: 

Bác hướng dẫn chú cần vụ cuộn chiếc rễ lại thành một vòng tròn, buộc nó tựa vào hai cái cọc rồi vùi hai đầu rễ xuống đất.

Câu 3 trang 105 Tiếng Việt lớp 2: Vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa như vậy? Trả lời: 

Vì sau này nó mọc thành cây đa có vòng lá tròn, các em thiếu nhi có thể chui qua chui lại vòng lá ấy khi vào thăm vườn Bác.

Câu 4 trang 105 Tiếng Việt lớp 2: Qua bài đọc, em thấy tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi như thế nào?

>> Xem thêm:  Đọc mở rộng trang 15 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

Cho thấy Bác rất yêu thương các cháu thiếu niên, nhi đồng.

* Luyện tập theo văn bản đọc: 

Câu 1 trang 106 Tiếng Việt lớp 2: Chọn từ (cuốn, vùi, xới, trồng) phù hợp với mỗi chỗ trống:

a. Chú (…) rễ này lại rồi (….) cho nó mọc tiếp nhé.

b. Chú cần vụ (…) đất, (…) chiếc rễ xuống.

Đáp án : 

a. Chú cuốn rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé.

b. Chú cần vụ xới đất, trồng chiếc rễ xuống.

Câu 2 trang 106 Tiếng Việt lớp 2: Tìm trong bài câu có dùng dấu chấm than. Câu đó dùng để làm gì? (chọn ý đúng)

a. Nêu yêu cầu, đề nghị

b. Thể hiện cảm xúc

c. Kế sự việc, hoạt động

Trả lời: 

Câu: “Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!”

Dùng để: a. Nêu yêu cầu, đề nghị