Chính tả: Ai là thủy tổ loài người


Lời giải chi tiết 1. Nghe - viết: Ai là thủy tổ của loài người?    Theo một truyền thuyết, Chúa Trời đã dành ra bảy ngày để sáng  tạo muôn loài, trong đó có thủy tổ loài người là ông...