Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ


Lời giải chi tiết 1. Nghe – viết: Anh bộ đôi Cụ Hồ gốc Bỉ   Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh...