Chính tả: Bầm ơi


Lời giải chi tiết 1. Nhớ - viết: Bầm ơi (từ đầu đến tái tê lòng bầm.) Bầm ơi Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…   Bầm ơi có rét không bầm?...