Chính tả: Cao Bằng


Lời giải chi tiết 1. Nhớ - viết: Cao Bằng (4 khổ thơ đầu)                               Sau khi qua Đèo Gió               ...