Chính tả: Cô gái của tương lai


Lời giải chi tiết 1. Nghe - viết: Cô gái của tuơng lai Qua một cuộc thi trên mạng In-tơ-nét, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ...