Chính tả: Cửa sông


Lời giải chi tiết 1. Nhớ - viết :Cửa sông (từ Nơi biển tìm về với đất... đến hết)                                 Nơi biển tìm về với...