Chính tả: Đất nước


Lời giải chi tiết 1. Nhớ - viết: Đất nước (từ Mùa thu nay... đến hết)Mùa thu nay khác rồiTôi đứng vui nghe giữa núi đồiGió thổi rừng tre phấp phớiTrời thu thay áo mớiTrong biếc nói cười thiết tha           Trời...